BRE aanvraagformulier

Aanvraag prijsopgave nieuwe glasvezelverbinding

Welk type aanbieding kunnen we voor u opmaken? *

Een kostenraming geeft u snel een indicatie van de werkelijk te berekenen kosten. Een offerte geeft u inzicht in de werkelijke kosten (doorlooptijd ca. 10 werkdagen) en geeft u de mogelijkheid om direct opdracht te geven.

Vanaf welke locatie wilt u een verbinding realiseren? *

Vul hieronder de omschrijving en het adres van de aan te sluiten locatie in. BRE zal de kosten ramen op basis van de adressen zoals bekend in de Basisregistraties Adressen en Gebouwen. Wanneer de ruimte voor de aansluiting zich niet op de begane grond begeeft, dit graag vermelden.

Naar welke locatie wilt u een verbinding realiseren? *

Vul hieronder de omschrijving en/of het adres van de te koppelen locatie in.

Hoe wilt u de locaties verbinden? *

Meer informatie over de klasse verbindingen van BRE vindt u op www.breedbandeindhoven.nl/verbindingen.

Met hoeveel vezels wilt u de locaties verbinden? *

Een standaard BRE verbinding wordt gerealiseerd met één vezelpaar (2 vezels).

Heeft u verder nog wensen, vragen of opmerkingen?

Aanvraag prijsopgave verplaatsen bestaande aansluiting

Welke aansluiting wilt u graag verplaatsen? *

Omschrijving, nummer en adres van de aansluiting.

Naar welke locatie wilt u een verbinding realiseren? *

Vul hieronder de omschrijving en/of het adres van de te koppelen locatie in.

Wat is uw voorkeursdatum voor de verplaatsing?

N.b. We zullen u een offerte uitbrengen. Na ontvangst van de opdracht zullen we u informeren over de mogelijkheden.

Wilt u dat we de nieuwe verbinding opnieuw meten? *

N.b. Wanneer er een actieve verbinding wordt verplaatst, is het niet altijd mogelijk of gewenst om een nieuwe OTDR-meting te verrichten.

Heeft u verder nog wensen, vragen of opmerkingen?

Aanvraag beëindiging bestaande overeenkomst

Welke aansluiting of verbinding wilt u opzeggen? *

Omschrijving, nummer en adres van de aansluiting en/of verbinding.

Per wanneer wilt u de aansluiting en/of verbinding opzeggen? *

Nb. We zullen u op basis van uw overeenkomst informeren over de mogelijkheden

Heeft u verder nog wensen, vragen of opmerkingen?

Aanvraag algemeen

Wat wilt u aanvragen?

Heeft u verder nog wensen, vragen of opmerkingen?

Naam *
Bedrijfsnaam *
Adres *
Postcode *
Plaats *
E-mail *
Telefoon *